Logistiek en opslag

Een lokaal laagdrempelig en duurzaam logistiek systeem ontbreekt in de streek.

Vrijwel iedereen ‘rijdt achter elkaar aan’ door de regio met zijn producten. De persoonlijke contacten die daar uit voortvloeien worden deels als positief ervaren. Aan de andere kant is het een bron van stress.

Opslagcapaciteit met name koel en vriesmogelijkheden buiten de boerderijen en productielocaties is nauwelijks aanwezig.

Een fijnmazig systeem kan als gangmaker werken. De actieradius van verschillende spelers wordt vergroot en het bespaart tijd. Daarnaast komen er veel soorten werk aan te pas, waar veel soorten mensen hun plek kunnen vinden.

Dorp in bedrijf heeft dit onderwerp in het vizier en bekijkt wanneer het kan worden omgezet in een project.

Logistiek en opslag
Logistiek en opslag