Achtergrond initiatief

Bedrijvigheid als sleutel tot leefbaarheid

In de dorpen is het leven goed. Ruimte, rust, vrijheid en saamhorigheid. Daarnaast zijn er zorgen: het voortbestaan van de school, het voorzieningenniveau, de zorg voor ouderen, woningbouw en noodzakelijke verjonging zijn onderwerpen die de mensen oprecht bezighouden. Het gaat om meer dan een standpunt, het gaat om het versterken en behouden van een manier van leven.

De stichting Dorp in Bedrijf bouwt met haar projecten voort op de grote kracht die er in dorpen schuilt. Nieuwe vormen van lokale bedrijvigheid vormen de sleutel tot leefbaarheid en participatie. Dit vanuit de overtuiging dat economische dragers noodzakelijk zijn voor werkelijke en bestendige versterking van samenleven en samenwerken in de dorpen.

Stichting Dorp in Bedrijf ziet het gebied ‘Oost Maas & Waal’ als thuisbasis: Wijchen, Druten en de kleine kernen daaromheen.